امروز صبحی متفاوت را با حضور مهمانانی بزرگوار در جشنواره لاله ها و بزرگترین هایپر گل ایران آغاز نمودیم.

جناب آقای مهندس زین العابدینی مدیر عامل محترم سازمان پارکها و همراهانشان در جمع دوستانه ی ما حضور یافتند و ما در گروه منتخب از تشریف فرمایی ایشان و همراهانشان مسرور شدیم و صبحانه ای صمیمی را در کنارشان صرف کردیم.

 

حضور مدیرعامل سازمان پارکها در مجموعه منتخب

 

 

حضور مدیرعامل سازمان پارکها در مجموعه منتخب

اخبار و رویداد