مدتی است باغ گلها شاهد تلاش شبانه روزی پرسنلی است که باغ را مهیای حضور رئیس جمهور منتخب  می کنند . شور و نشاطی که در بین پرسنل باغ گلها برای استقبال از رئیس جمهور آقای روحانی شاهدیم  در جای جای باغ گلها به صورت های مختلفی نظیر گلکاری،پاکسازی و نظافت ،نصب بنر های خوش امد گویی و ... خود را نشان می دهد.
رییس‌جمهوری قرار است چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه در قالب سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز سفر کند.  رسیدگی به درخواست های مردم استان البرز در بخش‌های بهداشت و درمان‌، ارتباطات و حوزه‌های مرتبط با آن، صنعت، مسایل زیست‌محیطی، گازرسانی و موضوعات فرهنگی و ورزشی از اهداف این سفر عنوان گردیده است .