سرمازدگی در کشاورزی و روش های کنترل

سعید بختیاری چهارشنبه 14 آبان 1399 - 13:13
سرمازدگی در کشاورزی و روش های کنترل

سرما یکی از تنش های محیطی است که گاهی به تمام یا قسمتی از اندام های گیاه خسارت وارد می کند.

دمای زیر صفر باعث می شود که مواد داخل آوندها، میوه، دانه و سبزینه درخت و گیاه یخ بزنند و پس از آنکه دمای هوا مجدد به دمای بالای صفر رسید، ذوب یخ ها سبب ترکیدن و پاره شدن شریان های حیاتی گیاه می گردد، همین امر موجب خشک شدن اندام های سبز و ریزش گل و دانه می شود.

سرما به دو حالت باعث ایجاد خسارت می شود و شامل:
سرمازدگی: عبارت است از آسیب دیدن اندام های گیاه در طول فصل رویش گیاه بر اثر کاهش درجه حرارت محیط به زیر درجه حرارت بحرانی گیاه است که این پدیده در حرارت های بالای دمای صفر درجه رخ می دهد.

یخ زدگی: آسیب دیدگی اندام های گیاه در طول فصل رویش یا فصل زمستان است که دردرجه حرارت های زیر صفر درجه سانتی گراد اتفاق می افتد.
گاهی در اواخر زمستان و اوایل بهار با پایین امدن درجه حرارت هوا، محصولات باغی در مرحله گلدهی و محصولات زراعی در مراحل اولیه رشد آسیب جدی می بینند.

علاوه بر کاهش ناگهانی دمای هوا، شرایط خود گیاه یا درخت نیز باعث تشدید خسارت می گردد که شامل:

  • کمبود عناصر غذایی.
  • ضعف به دلیل وقوع انواع آفات و بیماریها.
  • سن گیاه
  • سرعت افت درجه حرارت.
  • میزان رطوبت بافت های گیاهی.
  • محل باغ.
  • نوع خاک.
  • جهت شیب زمین.

روش های حفاظت از گیاهان از سرما:
شامل دو نوع روش کوتاه مدت (فعال) و روش بلند مدت (غیرفعال) می باشد.

روش کوتاه مدت (فعال):

استفاده از بخاری باغی: تعداد بخاری بیشتر با شعله کمتر. تعداد هر بخاری به ازای هر هکتار، 100 عدد می باشد.

غرقاب کردن: غرقاب کردن کف باغ قبل از وقوع یخ زدگی می تواند به حفاظت گیاهان از سرما کمک می کند.

حفاظت بوسیله ماشین های مولد باد: استفاده از این ماشین ها باعث مخلوط شدن هوای بالای باغ با هوای سرد پایین باغ می شود.

آب پاشی روی درخت: از این روش در فصل بهار برای به تأخیر انداختن زمان شکوفه دهی درختانی مثل سیب و هلو می گردد.

آب پاشی زیر درخت: آب پاشی زیر درخت باعث می شود که از یخبندان درختان حفاظت می شود.

هرس: درختان 4 تا 6 هفته قبل از یخ زدگی شدید نباید هرس شوند.

استفاده از کپه خاک: کپه کردن خاک در اطراف پوست تنه درخت، روش مؤثری برای حفاظت درختان جوان در برابر سرما است.

استفاده از دود: آتش زدن شاخ و برگ درختان و لاستیک باعث می شود که گیاه از خطر سرمازدگی نجات پیدا کند.

استفاده از سوخت های جامد

پوشش زمین: استفاده از مالچ بر روی زمین.

استفاده از مواد ضد تنش و کند کننده های رشد

تاریخ کاشت

ارسال نظر