کشت هیدروپونیک (بخش سوم)

سعید بختیاری چهارشنبه 14 آبان 1399 - 13:04
کشت هیدروپونیک (بخش سوم)

کشت محلول به روش چرخشی (بسته): یک سیستم هیدروپونیک واقعی است که در آن یک لایه نازک محلول غذایی از طریق کانال هایی جریان می یابد و جذب ریشه ها می شود.

کشت محلول به روش غیر چرخشی (سیستم باز): محلول غذایی فقط یکبار استفاده می شود و چرخشی نیست و هنگامی که غلظت عناصر کاهش می یابد، محلول تعویض می شود.

کشت بستر جامد: در این نوع سیستم مواد جامد آلی و معدنی بصورت چرخشی یا غیر چرخشی استفاده می شود.

انتخاب تکنیک در سیستم هیدروپونیک به چند عامل بستگی دارد:

 • فضای مورد استفاده
 • پیش بینی سودمندی تکنیک
 • در دسترس بودن بستر کاشت مناسب

فواید روش هیدروپونیک:

 • زمین مورد نیاز نیست.
 • محیط کار بکر است و خاکی وجود ندارد.
 • امکان کشت مداوم است.
 • تولید خارج از فصل امکان دارد.
 • عملکرد بالا می رود.
 • تلفات آب به حداقل می رسد.

مقایسه کشت هیدروپونیک و کشت خاکی:

کیفیت میوه
هیدروپونیک: میوه سفت است و ماندگاری طولانی دارد و تلفات کاهش می یابد.
خاکی: کمبود پتاسیم و کلسیم اغلب باعث می شود میوه نرم و پف دار شود و ماندگاری کمی دارد.

کودها
هیدروپونیک: کود به مقدار کم مصرف می شود و توزیع آن بصورت یکنواخت بین گیاهان انجام می گیرد.
خاک: کود با توزیع نامناسب مصرف می شود.

مسائل بهداشتی
هیدروپونیک: عدم آلودگی و بیماریزایی برای گیاهان و انسان.
خاک: بدلیل وجود مواد زائد، بیماری های مختلفی ایجاد می شود.

 • عملکرد:
  در روش هیدروپونیک عملکرد 4-1 برابر افزایش می یابد.

  چرا کشت هیدروپونیک را به کشت خاکی ترجیح دهیم:
 • مهمترین عامل افزایش عملکرد در این روش است، که به چند دلیل می باشد:
 • وجود آفات و بیماری ها در خاک عملکرد را کاهش می دهد، که در سیستم هیدروپونیک به هیچ عنوان وجود ندارد.
  PH و سایر شرایط فیزیکی و شیمیایی در بهترین شرایط است.
 • تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه به سهولت و بطور کامل در اختیار گیاه قرار می گیرد.
ارسال نظر