زمان و نحوه تعویض گلدان

سعید بختیاری دوشنبه 12 آبان 1399 - 15:40
زمان و نحوه تعویض گلدان

گیاهان نیز مانند انسان ها رشد می کنند و پس از مدتی نیاز دارند لباس بزرگ تری بپوشند پس در واقع نیاز دارند تا تعویض گلدان برای آن ها صورت بگیرد.

در ابتدا توجه داشته باشید تعویض گلدان ها در زمان اشتباه، می تواند به آن ها آسیب برساند و همچنین برخی از گیاهان داخل گلدان های کوچک راحت هستند و برخی هیچ گاه نیازی به تعویض گلدان ندارند.

اما گیاهان دیگر زمان نیاز به تعویض گلدان نشانه هایی از خود بروز می دهند، که با بررسی گلدان و مشاهده آن ها باید در اسرع وقت اقدام به تعویض آن ها کنید.

نشانه های ظاهری برای تعویض گلدان:

  • در فصل بهار و تابستان و در شرایط مناسب حس می کنید که ساقه و برگ ها رشد بسیار کمی دارند.
  • سطح خاک به سرعت خشک می شود.
  • ریشه ها از گلدان بیرون زده اند.

اگر این موارد مشاهده نشد اما زمانی طولانی از تعویض گلدان می گذرد، لازم است گیاه را از گلدان خارج کنید و ریشه های آن را بررسی کنید.

برای خارج کردن گیاه ابتدا آن را به خوبی آبیاری کنید، پس از یک ساعت گیاه را از پایین ساقه بگیرید، گلدان را وارونه کنید سپس با ضربه ای کوچک به لبه ی گلدان آن را خارج کنید. اگر ریشه ها به ته گلدان نرسیده بودند آن را به گلدان باز گردانید. اما در صورتی که ریشه ها به هم پیچیده شده باشند و به انتهای گلدان رسیده باشند نیاز است گلدانی بزرگ تر انتخاب کنید.

نحوه ی تعویض گلدان:

برای کاشت در گلدان قدیمی آن را به خوبی تمیز کنید و گلدان های جدید را با آب شستشو دهید.

سپس برای گلدان هایی که در انتها منفذ دارند، آن را تکه ای سنگ بپوشانید و مقداری کمپوست رو آن قرار دهید. سپس ریشه ها و باقیمانده مرده گیاهی راجدا کنید و بعضی قسمت های توده ریشه در هم بافته را با دقت سست کنید.

هر نوع ریشه پوسیده را جدا کنید (اما مراقب باشید که به ریشه صدمه وارد نشود) و آن را روی لایه ی کمپوست قرار دهید. و بقیه ی گلدان را با خاک و کمپوست به آرامی پر کنید.

سپس گلدان را به آرامی به زمین بکوبید تا خاک فشرده شود و باز هم به آن خاک اضافه کنید.

در مرحله ی آخر گلدان را آب بدهید و به مدت یک هفته در محلی سایه دار بگذارید .هر روز به برگهای آن آب بپاشید تا پژمرده نشوند .سپس آنرا در محل خود قرار دهید وطبق روش معمول عمل کنید.
بهترین زمان برای تعویض گلدان اواخر زمستان و اوایل بهار می باشد.

ارسال نظر