خاک برگ استرلیزه شده که برای مصارف خانگی و گل های آپارتمانی و زینتی بسیار مناسب است.

این خاک مخلوطی است از برگ چنار آسیاب شده ، پرلیت، خاک چایی، پوشال برنج و خاک زغال که باعث می شود خاک هم سبک باشد و هم عاری از بیماری های قارچی است.

خاک برگ از پوسیده شدن و تجزیه برگ ها حاصل می شود.

خاک برگ برای متخلخل نمودن خاک گلدان بسیار مناسب است.

بهتر است همراه با خاک برگ برای گیاهان از کمی کود پوسیده حیوانی و یا ورمی کمپوست نیز استفاده نمایید.

ویژگی های یک خاک خوب برای گیاهان:

زهکش خیلی خوب داشته باشد یعنی وقتی به گیاه آب می دهید به سرعت از زیر گلدان آب اضافی خارج شود.
مواد مغذی خاک برای گیاه مناسب باشد.
عاری از بیماریها و آفات باشد. 

راهنمای خرید خاک مناسب

وبلاگ