مقالات مرتبط با آفت و بیماری ها

بازدید:
چرا درختان را رنگ سفید می زنند؟

چرا درختان را رنگ سفید می زنند؟

بهاره آژیربهاره آژیر
سه شنبه 30 آذر 1400 - 10:20
درمان های خانگی برای دفع حشرات گیاهان

درمان های خانگی برای دفع حشرات گیاهان

بهاره آژیربهاره آژیر
یکشنبه 7 آذر 1400 - 10:30
کنه تارتن دو نقطه ای

کنه تارتن دو نقطه ای

سعید بختیاریسعید بختیاری
دوشنبه 12 آبان 1399 - 13:02
کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک آفات

سعید بختیاریسعید بختیاری
دوشنبه 12 آبان 1399 - 12:56
نکات مهم سمپاشی گیاهان آپارتمانی در منزل

نکات مهم سمپاشی گیاهان آپارتمانی در منزل

سعید بختیاریسعید بختیاری
دوشنبه 12 آبان 1399 - 12:47
بیماری سفیدک پودری گیاهان آپارتمانی

بیماری سفیدک پودری گیاهان آپارتمانی

سعید بختیاریسعید بختیاری
دوشنبه 12 آبان 1399 - 10:45