گلدان سرامیک

گلدان شیشه ای استوانه ای
گلدان پلی استر

گلدان پلاستیکی

گلدان پایه دار

گلدان سفالی

گلدان فلزی

گلدان های سیمانی